Základná škola s MŠ Šarišské Dravce, Šarišské Dravce 20

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Šarišské Dravce 20, 08273 Šarišské Dravce
WWW:
E-Mail: riaditel@zssardravce.edu.sk
Telefón: 051 / 4597227
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 037876856
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Vladimír Jánošík
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Šarišské Dravce, Šarišské Dravce 20