Cirkevná ZŠ Pod ochranou Bohorodičky Tichý Potok, Tichý Potok 71

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Tichý Potok 71, 08274 Tichý Potok
WWW:
E-Mail: juliasarisska@centrum.sk
Telefón: 051 / 4591636
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 036161853
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Júlia Šarišská
Riaditeľ
Cirkevná ZŠ Pod ochranou Bohorodičky Tichý Potok, Tichý Potok 71