Základná škola s MŠ Poloma, Poloma 85

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Poloma 85, 08273 Poloma
WWW:
E-Mail: zspoloma@centrum.sk
Telefón: 051 / 4597350
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 037944941
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Iveta Genčúrová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Poloma, Poloma 85