Cirkevná ZŠ bl. Vasiľa Hopka Drienica, Drienica 97

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Drienica 97, 08301 Drienica
WWW:
E-Mail: czsdrienica@gmail.com
Telefón: 051 / 4584144, 4584241
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 042027373
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Dagmar Funtaľová
Riaditeľ
Cirkevná ZŠ bl. Vasiľa Hopka Drienica, Drienica 97