Základná škola Jakubovany, Jakubovany 86

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Jakubovany 86, 08301 Jakubovany
WWW:
E-Mail: polomsky@centrum.sk
Telefón: 051 / 4522414
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 710062540
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Pavol Polomský
Riaditeľ
Základná škola Jakubovany, Jakubovany 86