Základná škola Uzovce, Uzovce 160

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Uzovce 160, 08266 Uzovce
WWW:
E-Mail: zsuzovce@gmail.com
Telefón: 051 / 4522628
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 710062826
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Zuzana Lukošiková
Riaditeľ
Základná škola Uzovce, Uzovce 160