Základná škola Uzovský Šalgov, Uzovský Šalgov 20

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Uzovský Šalgov 20, 08261 Uzovský Šalgov
WWW:
E-Mail: pporac@post.sk
Telefón: 051 / 4523493
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 710062842
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Peter Poráč
Riaditeľ
Základná škola Uzovský Šalgov, Uzovský Šalgov 20