Základná škola s MŠ Dolná Strehová, Imre Madácha 3

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Imre Madácha 3, 99102 Dolná Strehová
WWW:
E-Mail: strehovazs@gmail.com
Telefón: 474897251
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Veľký Krtíš
IČO: 037831828
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Anna Malatincová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Dolná Strehová, Imre Madácha 3
fotka
Mgr. Vladimír Štrbík
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Dolná Strehová, Imre Madácha 3