Základná škola Železník, Železník 88

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Železník 88, 08701 Železník
WWW:
E-Mail: renaz7@centrum.sk
Telefón: 054 / 7365356
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Svidník
IČO: 710060874
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Renáta Zajacová
Riaditeľ
Základná škola Železník, Železník 88