Základná škola Vyšný Mirošov, Vyšný Mirošov 44

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Vyšný Mirošov 44, 09011 Vyšný Mirošov
WWW:
E-Mail: skola.vysnymirosov@post.sk
Telefón: 054 / 7592224
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Svidník
IČO: 710063784
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Iveta Jureková
Riaditeľ
Základná škola Vyšný Mirošov, Vyšný Mirošov 44