Spojená škola Dolný Kubín, Matuškova 1631

Typ: Spojená škola
Adresa: Matuškova 1631, 02601 Dolný Kubín
WWW:
E-Mail: zpmpdk@zoznam.sk
Telefón: 0903/ 769 152, 043/5867044
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dolný Kubín
IČO: 37982583
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Eva Košťálová
Výchovný poradca
Spojená škola Dolný Kubín, Matuškova 1631
fotka
Mgr. Tatiana Otepková
Riaditeľ
Spojená škola Dolný Kubín, Matuškova 1631