Cirkevná spojená škola Dolný Kubín, Okružná 2062/25

Typ: Spojená škola
Adresa: Okružná 2062/25, 02601 Dolný Kubín
WWW:
E-Mail: radlinskeho@radlinskeho.sk
Telefón: 911876026
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dolný Kubín
IČO: 42071399
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Ing. Lenka Kalužová
Výchovný poradca
Cirkevná spojená škola Dolný Kubín, Okružná 2062/25
fotka
Mgr. Ľudovít Mačor
Riaditeľ
Cirkevná spojená škola Dolný Kubín, Okružná 2062/25