Základná škola Martina Kukučína Dolný Kubín, SNP 1199/36

Typ: Základná škola
Adresa: SNP 1199/36, 02601 Dolný Kubín
WWW:
E-Mail: riaditelka@zsmkdk.sk 
Telefón: 043/ 586 2960
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dolný Kubín
IČO: 037810669
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Daniela Šinálová
Výchovný poradca
Základná škola Martina Kukučína Dolný Kubín, SNP 1199/36
fotka
Mgr. Oľga Babicová
Výchovný poradca
Základná škola Martina Kukučína Dolný Kubín, SNP 1199/36
fotka
Mgr. Katarína Števonková
Riaditeľ
Základná škola Martina Kukučína Dolný Kubín, SNP 1199/36