Súkromná základná škola Košice-Nad jazerom, Galaktická 9

Typ: Základná škola
Adresa: Galaktická 9, 04012 Košice - Nad jazerom
WWW:
E-Mail: szsgalakticka@gmail.com
Telefón: 055 / 6740253, 0911275691
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Košice II. - IV.
IČO: 035573597
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Emília Fecková
Riaditeľ
Súkromná základná škola Košice-Nad jazerom, Galaktická 9