Základná škola roč. 1. - 4. Nová Polhora, Nová Polhora 94

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Nová Polhora 94, 04444 Nová Polhora
WWW:
E-Mail: zsnovapolhora@inmail.sk
Telefón: 055 / 6958348
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Košice - okolie
IČO: 710061609
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Štefan Hertelý
Riaditeľ
Základná škola roč. 1. - 4. Nová Polhora, Nová Polhora 94