Súkromná základná škola Michalovce, Vajanského 5

Typ: Základná škola
Adresa: Vajanského 5, 07101 Michalovce
WWW:
E-Mail:
Telefón:
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Michalovce
IČO: 798000002
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Riaditeľ
Súkromná základná škola Michalovce, Vajanského 5