Základná škola s VJM Čičarovce, Čičarovce 109

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Čičarovce 109, 07671 Čičarovce
WWW:
E-Mail: cicarovce@sivinet.sk
Telefón: 056 / 6383170, 6383171
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Michalovce
IČO: 710063873
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Šaffo Ján
Riaditeľ
Základná škola s VJM Čičarovce, Čičarovce 109