Základná škola s VJM Gemerská Hôrka, Gemerská Hôrka 268

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Gemerská Hôrka 268, 04912 Gemerská Hôrka
WWW:
E-Mail: skola@zs268gemhorka.edu.sk
Telefón: 058 / 7921274
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Rožňava
IČO: 710063008
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Iveta Balázsová
Riaditeľ
Základná škola s VJM Gemerská Hôrka, Gemerská Hôrka 268