Základná škola Záhor, Záhor 148

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Záhor 148, 07253 Záhor
WWW:
E-Mail: ocu.zahor@lekosonline.sk
Telefón: 056 / 6590315, 0911480548
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Michalovce
IČO: 710062079
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Milada Posypanková
Riaditeľ
Základná škola Záhor, Záhor 148