Základná škola s VJM Bačka, Školská 67

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Školská 67, 07684 Bačka
WWW:
E-Mail: zsbacka@post.sk
Telefón: 056 / 6282250, 6283700
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Trebišov
IČO: 710063806
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Magdaléna Kissová
Riaditeľ
Základná škola s VJM Bačka, Školská 67