Základná škola s VJM Boťany, Hlavná 141

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Hlavná 141, 07643 Boťany
WWW:
E-Mail: zsbotany@centrum.sk
Telefón: 056 / 6350444, 0915916122
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Trebišov
IČO: 710063849
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Timea Pekarík
Riaditeľ
Základná škola s VJM Boťany, Hlavná 141