Základná škola Zemplínske Jastrabie, Hlavná 28

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Hlavná 28, 07605 Zemplínske Jastrabie
WWW:
E-Mail: zsjastrabie@gmail.com
Telefón: 056 / 6794177, 0905701197
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Trebišov
IČO: 710064225
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jozef Mareček
Riaditeľ
Základná škola Zemplínske Jastrabie, Hlavná 28