Základná škola Viničky, Tokajská 191/5

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Tokajská 191/5, 07631 Viničky
WWW:
E-Mail: obec.vinicky@stonline.sk
Telefón: 056 / 6373281, 0905637271
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Trebišov
IČO: 710156227
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Valéria Sallaiová
Riaditeľ
Základná škola Viničky, Tokajská 191/5