CPPPaP Bratislava-Ružinov

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Drieňová 36, 82103 Bratislava - Ružinov
E-Mail: cpppapba2@svsba.sk
Telefón: 02/43632588
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
IČO: 30796687
31789188
Súkromná základná škola Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 29 
02 / 53412593 
Detail
710213603
Súkromná ZŠ GALILEO Bratislava-Podunaj.Biskup, Dudvážska 6 
02 / 45981928 
Detail
31780741
Základná škola Bratislava-Podunaj.Biskup, Bieloruská 1 
02 / 45246143 
Detail
31748201
Základná škola Bratislava-Podunaj.Biskup, Biskupická 21 
02 / 45644714 
Detail
31745041
Základná škola Bratislava-Podunaj.Biskup, Podzáhradná 51 
02 / 45243151 
Detail
31780784
Základná škola Bratislava-Ružinov, Borodáčova 2 
02 / 43630904 
Detail
17337631
Základná škola Bratislava-Ružinov, Drieňová 16 
02 / 43631774 
Detail
31780792
Základná škola Bratislava-Ružinov, Kulíškova 8 
02 / 55969950 
Detail
31780776
Základná škola Bratislava-Ružinov, Medzilaborecká 11 
02 / 43631103 
Detail
31780750
Základná škola Bratislava-Ružinov, Mierová 46 
02 / 43292180 
Detail
30810647
Základná škola Bratislava-Ružinov, Nevädzová 2 
02 / 43293165 
Detail
31780822
Základná škola Bratislava-Ružinov, Ostredková 14 
02 / 43415376 
Detail
31748180
Základná škola Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 29 
02 / 53413278 
Detail
31780831
Základná škola Bratislava-Ružinov, Vrútocká 58 
02 / 43293722 
Detail
31780717
Základná škola Bratislava-Vrakuňa, Rajčianska 3 
02 / 45242962 
Detail
30810655
Základná škola Bratislava-Vrakuňa, Železničná 14 
02 / 45247964 
Detail
31780806
Základná škola Bratislava-Vrakuňa, Žitavská 1 
02 / 45241167 
Detail
42138027
Súkromná ZŠ - nadané deti Bratislava-Ružinov, Bajkalská 20 
02 / 50204619 
Detail
31780571
Špeciálna ZŠ Bratislava-Ružinov, Nevädzová 3 
02 / 43293500 
Detail
710163380
Špeciálna ZŠ pri DC Bratislava-Ružinov, Slovinská 1 
02 / 43338228 
Detail
fotka
PhDr Dana Grečnerová
Psychológ, Riaditeľ
CPPPaP Bratislava-Ružinov
fotka
PaedDr Jana Lednická
Psychológ
CPPPaP Bratislava-Ružinov