CPPPaP Bratislava-Rača

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Hubeného 25, 83154 Bratislava - Rača
WWW:
E-Mail: pppba3@zutom.sk
Telefón: 02/44882396
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
IČO: 30847940
17319978
Cirkevná základná škola Bratislava-Vajnory, Osloboditeľská 27 
02 / 43712323 
Detail
36069833
Súkromná základná škola waldorfská Bratislava-Nové Mesto, Vihorlatská 10 
02 / 20283020 
Detail
42183529
Súkromná ZŠ Bratislava-Nové Mesto, Česká 10 
02 / 44450733 
Detail
42364531
Súkromná ZŠ EISB Bratislava-Nové Mesto, Kalinčiakova 12 
 
Detail
42364523
Súkromná ZŠ francúzsko-slovenská s Bratislava-Nové Mesto, Cádrova 23 
 
Detail
31753728
Základná škola Bratislava-Nové Mesto, Kalinčiakova 12 
02 / 44637275 
Detail
31768849
Základná škola Bratislava-Rača, Tbiliská 4 
02 / 44887971 
Detail
42263352
ZŠ Jána Pavla II. Bratislava-Vajnory, Osloboditeľská 27 
02 / 43712323 
Detail
31787088
Škola pre mimoriadne nadané deti Bratislava-Nové Mesto, Teplická 7 
02 / 44253892 
Detail
31780661
Špeciálna základná škola Bratislava-Nové Mesto, Hálkova 54 
02 / 44460507 
Detail
710175361
Základná škola pre žiakov s autizmom Bratislava-Nové Mesto, Hálkova 54 
02 / 44460507 
Detail
710163460
Základná škola pri LVS Bratislava-Nové Mesto, Hrdličkova 21 
02 / 54777280 
Detail
31769152
Základná škola pri zdravotníckom zariadení Bratislava-Nové Mesto, Limbová 1 
02 / 59371105 
Detail
710202261
Spojená skola - ZŠ nar.kom.schop.i Bratislava-Nové Mesto, Hrdličkova 17 
02 / 54775621 
Detail
17319153
Spojená škola - ZŠ sluch.pos.- i. Bratislava-Nové Mesto, Hrdličkova 17 
02 / 54774621 
Detail
710160062
Spojená škola i. ŠZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím Bratislava-Nové Mesto, Hrdličkova 17 
02 / 54771203 
Detail
42258120
Spojená škola-ZŠ de La Salle Bratislava-Rača, Detvianska 24 
02 / 44882440 
Detail
31785212
Základná škola s MŠ Bratislava-Nové Mesto, Cádrova 23 
02 / 20275595 
Detail
31780539
Základná škola s MŠ Bratislava-Nové Mesto, Česká 10 
02 / 44372631 
Detail
31810527
Základná škola s MŠ Bratislava-Nové Mesto, Jeséniova 54 
02 / 54771635 
Detail