CPPPaP Malacky

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Martina Rázusa 30, 90101 Malacky
E-Mail: pppmalacky@gmail.com
Telefón: 034/7724293
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
IČO: 31819478
42256887
Základná škola Mansveta Olšovského Malacky, Kláštorné nám. 1 
034 / 7723803 
Detail
31811540
Základná škola Gajary, Skuteckého 438 
034 / 7797228 
Detail
31810250
Základná škola Jakubov, Jakubov 276 
034 / 7733234 
Detail
31811612
Základná škola Láb, Láb 489 
034 / 7790484 
Detail
31773702
Základná škola Lozorno, Staničná 631 
02 / 65968128 
Detail
31811493
Základná škola Malacky, Gen.M.R. Štefánika 7 
034 / 7722281 
Detail
36064181
Základná škola Malacky, Štúrova 142/A 
034 / 7722468 
Detail
31773729
Základná škola Malacky, Záhorácka 95 
034 / 7723862 
Detail
31810276
Základná škola Plavecký Štvrtok, Plavecký Štvrtok 351 
034 / 7793274 
Detail
31810284
Základná škola Rohožník, Rohožník 399 
034 / 6588194 
Detail
31810292
Základná škola Sološnica, Sološnica 7 
034 / 6584118 
Detail
31773711
Základná škola Stupava, Školská 2 
02 / 65934437 
Detail
31817068
Základná škola Záhorská Ves, Hlavná 31 
034 / 7780288 
Detail
36063959
Základná škola Zohor, Obchodná 7 
02 / 65961126 
Detail
31780415
Špeciálna základ. škola Stupava, Záhumneská 50/A 
02 / 65934896 
Detail
710163410
Základná škola pri RC Sološnica, Sološnica 1 
034 / 6584188 
Detail
31780610
Spojená škola - Špeciálna ZŠ a Praktická škola Malacky, Pribinova 16/1 
034 / 7722282 
Detail
31810268
Základná škola s MŠ Kuchyňa, Kuchyňa 551 
034 / 7785118 
Detail
31816924
Základná škola s MŠ Studienka, Studienka 222 
034 / 7782162 
Detail
36063932
Základná škola s MŠ Veľké Leváre, Melíškova 650 
034 / 7794110 
Detail
fotka
PhDr Dana Kovárová
Psychológ
CPPPaP Malacky