Základná škola Mansveta Olšovského Malacky, Kláštorné nám. 1

Typ: Základná škola
Adresa: Kláštorné nám. 1, 90101 Malacky
WWW:
E-Mail: czsmalacky@gmail.com
Telefón: 034 / 7723803
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Malacky
IČO: 42256887
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Daniel Masarovič
Riaditeľ
Základná škola Mansveta Olšovského Malacky, Kláštorné nám. 1