Evanjelická ZŠ Bratislava-Staré Mesto, Palisády 57

Typ: Základná škola
Adresa: Palisády 57, 81106 Bratislava - Staré Mesto
WWW:
E-Mail: zakladna.skola@evlyceum.sk
Telefón: 02 / 52967389
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bratislava-Staré Mesto
IČO: 17327172
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Edita Prostredníková
Riaditeľ
Evanjelická ZŠ Bratislava-Staré Mesto, Palisády 57