Súkromná základná škola Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 29

Typ: Základná škola
Adresa: Ružová dolina 29, 82109 Bratislava - Ružinov
WWW:
E-Mail: profkreatis@profkreatis.sk
Telefón: 02 / 53412593
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bratislava-Ružinov
IČO: 31789188
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Mária Barancová
Riaditeľ
Súkromná základná škola Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 29