Súkromná základná škola waldorfská Bratislava-Nové Mesto, Vihorlatská 10

Typ: Základná škola
Adresa: Vihorlatská 10, 83104 Bratislava - Nové Mesto
WWW:
E-Mail: ba@iwaldorf.sk
Telefón: 02 / 20283020
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bratislava-Rača
IČO: 36069833
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Slávka Šebová
Riaditeľ
Súkromná základná škola waldorfská Bratislava-Nové Mesto, Vihorlatská 10