Súkromná ZŠ Bratislava-Nové Mesto, Česká 10

Typ: Základná škola
Adresa: Česká 10, 83103 Bratislava - Nové Mesto
WWW:
E-Mail: riaditel@gymnaziumceska.sk
Telefón: 02 / 44450733
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bratislava-Rača
IČO: 42183529
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Martina Danišová
Riaditeľ
Súkromná ZŠ Bratislava-Nové Mesto, Česká 10