Súkromná ZŠ francúzsko-slovenská s Bratislava-Nové Mesto, Cádrova 23

Typ: Základná škola
Adresa: Cádrova 23, 83101 Bratislava - Nové Mesto
WWW:
E-Mail: secretariat.efba@gmail.com
Telefón:
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bratislava-Rača
IČO: 42364523
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Stanislav Papánek
Riaditeľ
Súkromná ZŠ francúzsko-slovenská s Bratislava-Nové Mesto, Cádrova 23