Základná škola Bratislava-Devínska Nová, Pavla Horova 16

Typ: Základná škola
Adresa: Pavla Horova 16, 84108 Bratislava - Devínska Nová Ves
WWW:
E-Mail: skolahorova@mail.t-com.sk
Telefón: 02 / 64538463
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bratislava-Dúbravka
IČO: 36067334
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Miloš Marko
Riaditeľ
Základná škola Bratislava-Devínska Nová, Pavla Horova 16