Základná škola Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 11

Typ: Základná škola
Adresa: Pri kríži 11, 84102 Bratislava - Dúbravka
WWW:
E-Mail: syrovatkova@prikrizi.sk
Telefón: 02 / 64366942
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bratislava-Dúbravka
IČO: 36060917
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Iveta Mikšíková
Riaditeľ
Základná škola Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 11