Základná škola Bratislava-Karlova Ves, Majerníkova 62

Typ: Základná škola
Adresa: Majerníkova 62, 84105 Bratislava - Karlova Ves
WWW:
E-Mail: zsadubceka@centrum.sk
Telefón: 02 / 65444861
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bratislava-Dúbravka
IČO: 31780504
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
RNDr. Eleonora Golaisová
Riaditeľ
Základná škola Bratislava-Karlova Ves, Majerníkova 62