Základná škola Bratislava-Karlova Ves, Veternicova 20

Typ: Základná škola
Adresa: Veternicova 20, 84105 Bratislava - Karlova Ves
WWW:
E-Mail: veternicova@zsveternicovaba.edu.sk
Telefón: 02 / 65202411
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bratislava-Dúbravka
IČO: 36060941
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr Katarína Belegišanin
Riaditeľ
Základná škola Bratislava-Karlova Ves, Veternicova 20