Základná škola i. pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Bratislava-Petržalka, Vlastenecké námestie 1

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Vlastenecké námestie 1, 85101 Bratislava - Petržalka
WWW:
E-Mail: zsinternatna@stonline.sk
Telefón: 02 / 62411723
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bratislava-Petržalka
IČO: 31746578
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Paula Pravňanská
Riaditeľ
Základná škola i. pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Bratislava-Petržalka, Vlastenecké námestie 1