Základná škola Dunajská Lužná, Školská 257

Typ: Základná škola
Adresa: Školská 257, 90042 Dunajská Lužná
WWW:
E-Mail: skola@zsdulu.edu.sk
Telefón: 02 / 45980229
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senec
IČO: 36062260
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Iveta Slobodníková
Riaditeľ
Základná škola Dunajská Lužná, Školská 257