Zodpovednosť za obsah pre psychologickú činnosť

Typ: VÚDPaP
Adresa: , Bratislava - Rača
WWW:
E-Mail:
Telefón:
Nadriadená organizácia
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
Externí experti VÚDPaP
IČO:
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Eva Farkašová
Psychológ, Manažér
Zodpovednosť za obsah pre psychologickú činnosť, Riadiaci výbor Národného projektu VÚDPaP
fotka
PhDr. Alena Kopányiová PhD.
Manažér, Psychológ, Člen expertného tímu
Riadiaci výbor Národného projektu VÚDPaP, Zodpovednosť za obsah pre psychologickú činnosť, Zodpovednosť za obsah pre rodičov
fotka
Dagmar Kopčanová
Manažér, Psychológ, Člen expertného tímu
Interní zamestnanci VÚDPaP, Zodpovednosť za obsah pre psychologickú činnosť, Zodpovednosť za obsah pre výchovno - poradenskú a kariérovo - poradenská oblasť
fotka
Štefan Matula
Manažér, Psychológ, Člen expertného tímu
Riadiaci výbor Národného projektu VÚDPaP, Zodpovednosť za obsah pre psychologickú činnosť, Zodpovednosť za obsah pre rodičov
fotka
PhDr. Eva Smiková PhD.
Manažér, Psychológ, Člen expertného tímu
Riadiaci výbor Národného projektu VÚDPaP, Zodpovednosť za obsah pre psychologickú činnosť, Zodpovednosť za obsah pre rodičov