Zodpovednosť za obsah pre výchovno - poradenskú a kariérovo - poradenská oblasť

Typ: VÚDPaP
Adresa: , Bratislava - Rača
WWW:
E-Mail:
Telefón:
Nadriadená organizácia
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
Externí experti VÚDPaP
IČO:
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Marta Hargašová
Manažér, Člen expertného tímu
Interní zamestnanci VÚDPaP, Zodpovednosť za obsah pre výchovno - poradenskú a kariérovo - poradenská oblasť
fotka
Dagmar Kopčanová
Manažér, Psychológ, Člen expertného tímu
Interní zamestnanci VÚDPaP, Zodpovednosť za obsah pre psychologickú činnosť, Zodpovednosť za obsah pre výchovno - poradenskú a kariérovo - poradenská oblasť
fotka
PhDr. Darina Lepeňová
Manažér, Člen expertného tímu
Riadiaci výbor Národného projektu VÚDPaP, Zodpovednosť za obsah pre výchovno - poradenskú a kariérovo - poradenská oblasť
fotka
Lenka Beková
Člen expertného tímu
Zodpovednosť za obsah pre výchovno - poradenskú a kariérovo - poradenská oblasť
fotka
PhDr. Milan Antáš
Člen expertného tímu, Špeciálny pedagóg
Zodpovednosť za obsah pre výchovno - poradenskú a kariérovo - poradenská oblasť, CPPPaP Poprad