IKT multiplikátori vzdelávania

Typ: VÚDPaP
Adresa: , Bratislava - Rača
WWW:
E-Mail:
Telefón:
Nadriadená organizácia
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
Externí experti VÚDPaP
IČO:
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Lucia Ďurdíková
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Nové Mesto nad Váhom, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Mária Varga
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Nové Zámky, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Marek Roštek
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Partizánske, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Eva Čujková
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Piešťany, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Zuzana Pitoňáková
Psychológ, Riaditeľ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Poprad, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Anna Konrádová
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Považská Bystrica, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Alena Džulová
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Prešov, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Ivana Ridošková
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Púchov, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Alexandra Hazlingerová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Revúca, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Jana Ciráková
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Rimavská Sobota, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Michal Novák
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Ružomberok, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Andrea Matulová
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Senica, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
PhDr. Mikuláš Petriščák
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Snina, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Tomáš Juríčkov
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Spišská Nová Ves, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Marián Zimmermann
Člen expertného tímu, Multiplikátor vzdelávania, Psychológ
Zodpovednosť za špeciálnopedagogickú oblasť, IKT multiplikátori vzdelávania, CŠPP Košice
fotka
Mgr. Zuzana Bičejová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Stropkov, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Lenka Zakuťanská
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Topoľčany, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Veronika Petrovičová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Trebišov, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
PhDr. Lenka Kubalová
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Trenčín, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Miriam Matysová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Trenčín, IKT multiplikátori vzdelávania