Základná škola s materskou školou Hájske, Hájske 67

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Hájske 67, 951 33 Hájske
WWW:
E-Mail: zsmshajske@gmail.com
Telefón: 037/7819026
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Šaľa
IČO: 042206685
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Eva Štangová
Riaditeľ
Základná škola s materskou školou Hájske, Hájske 67
fotka
Mgr. Alena Práznovská
Výchovný poradca
Základná škola s materskou školou Hájske, Hájske 67