CPPPaP Košice II. - IV.

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Zuzkin park 10, 04011 Košice - Západ
E-Mail: fedagogi@mail.t-com.sk
Telefón: 055/ 787 16 15
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Košice I.
IČO: 35570547
798000073
Evanjelická základná škola Košice-Dargovských hrdino, Exnárova 10 
 
Detail
42322855
Súkr. základná škola Košice-Sídlisko KVP, Starozagorská 8 
055/6450756 
Detail
042330181
Súkromná základná škola Košice-Juh, Užhorodská 39 
0911903085 
Detail
798000074
Súkromná základná škola Košice-Juh, Užhorodská 39 
 
Detail
035560347
Súkromná základná škola Košice-Nad jazerom, Dneperská 1 
055/674 48 38 
Detail
035573597
Súkromná základná škola Košice-Nad jazerom, Galaktická 9 
055 / 6740253, 0911275691 
Detail
045007802
Súkromná základná škola Košice-Západ, Tr. SNP 104 
055 / 0907917794, 0917234162 
Detail
035554304
Súkromná základná škola Košice-Západ, Ulica slobody 1 
0903 610733 
Detail
798000065
Súkromná ZŠ IVROM Košice-Juh, Požiarnická 1 
 
Detail
031263101
Základná škola Jozefa Urbana Košice-Nad jazerom, Jenisejská 22 
055 / 0911595093, 3090704 
Detail
031263160
Základná škola Košice-Barca, Abovská 36 
055/7299244 
Detail
035546824
Základná škola Košice-Dargov. hrdinov, Charkovská 1 
055 / 6711 146, 7995331 
Detail
035546832
Základná škola Košice-Dargov. hrdinov, Postupimská 37 
055 / 7999897-9, 7999899 
Detail
035546859
Základná škola Košice-Dargovských hrdinov, Fábryho 44 
055/7998446  
Detail
035546867
Základná škola Košice-Dargovských hrdinov, Krosnianska 2 
055/6712526 
Detail
35546841
Základná škola Košice-Dargovských hrdinov, Maurerova 21 
055/ 6714 509 
Detail
031263119
Základná škola Košice-Juh, Gemerská 2 
055/625 1978 
Detail
031263097
Základná škola Košice-Juh, Požiarnická 3 
055/729 80 42 
Detail
031263089
Základná škola Košice-Juh, Staničná 13 
055/ 62 537 20 
Detail
031263071
Základná škola Košice-Juh, Užhorodská 39 
055 / 6461204 
Detail
fotka
Mgr. Katarína Babčáková
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Košice II. - IV., IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Jana Balintová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Košice II. - IV.
fotka
Mgr. Andrea Čemanová
Psychológ
CPPPaP Košice II. - IV.
fotka
PhDr. Diana Dombrovská
Psychológ
CPPPaP Košice II. - IV.
fotka
Mgr. Andrea Grácová
Psychológ
CPPPaP Košice II. - IV.
fotka
Mgr. Zita Haklová
Psychológ
CPPPaP Košice II. - IV.
fotka
Mgr. Tatiana Hengálová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Košice II. - IV.
fotka
PhDr. Viera Jurečková
Psychológ
CPPPaP Košice II. - IV.
fotka
Mgr. Veronika Korečková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Košice II. - IV.
fotka
PhDr. Emília Nuberová
Psychológ, Riaditeľ
CPPPaP Košice II. - IV.
fotka
Mgr. Silvia Olejníková
Psychológ
CPPPaP Košice II. - IV.
fotka
Mgr. Jana Pankuchová
Psychológ
CPPPaP Košice II. - IV.
fotka
PhDr. Denisa Pavlinská
Psychológ
CPPPaP Košice II. - IV.
fotka
PhDr. Viera Podracká
Psychológ
CPPPaP Košice II. - IV.
fotka
PhDr. Martina Šályová
Psychológ
CPPPaP Košice II. - IV.
fotka
Mgr. Veronika Šimonová
Psychológ
CPPPaP Košice II. - IV.
fotka
PhDr. Marta Taráseková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Košice II. - IV.
fotka
PhDr. Martina Trebuňáková
Psychológ
CPPPaP Košice II. - IV.
fotka
Mgr. Andrea Volčková
Psychológ
CPPPaP Košice II. - IV.
fotka
PhDr. Elena Dolobáčová
Psychológ
CPPPaP Košice II. - IV.