Základná škola s MŠ Hriňová, Školská 1575

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Školská 1575, 96205 Hriňová
WWW:
E-Mail: 1zs@zshrinova.edu.sk
Telefón: 045/54 97 485
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Detva
IČO: 037831283
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Anton Trebuľa
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Hriňová, Školská 1575
fotka
Mgr. Emília Trebulová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Hriňová, Školská 1575