Základná škola s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť, Pod kostolom 332/25

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Pod kostolom 332/25, 97637 Hrochoť
WWW:
E-Mail: majomed@gmail.com
Telefón: 048/ 4190 112
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 035677821
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Dana Loviková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť, Pod kostolom 332/25
fotka
Mgr. Mária Ševcová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť, Pod kostolom 332/25
fotka
Mgr. Renáta Danišová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť, Pod kostolom 332/25
fotka
Mgr. Marian Medveď
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť, Pod kostolom 332/25