Základná škola Jedľové Kostoľany, Jedľové Kostoľany 75

Typ: Základná škola
Adresa: Jedľové Kostoľany 75, 95196 Jedľové Kostoľany
WWW:
E-Mail: skolajk@centrum.sk
Telefón: 037/ 6338 223
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zlaté Moravce
IČO: 037865064
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Dana Hubačová
Výchovný poradca
Základná škola Jedľové Kostoľany, Jedľové Kostoľany 75
fotka
Mgr. Renáta Šabová
Riaditeľ
Základná škola Jedľové Kostoľany, Jedľové Kostoľany 75