CPPPaP Michalovce

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Okružná 3657, 07101 Michalovce
E-Mail: skola@pppmi.svcmi.sk
Telefón: 056/ 6883 055
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Košice I.
IČO: 35570504
031942032
Cirkevná základná škola Michalovce, Volgogradská 2 
056/643 62 03 
Detail
035538643
Cirkevná základná škola s VJM Vojany, Elektrárenská 50 
056 / 6395225, 0907979670 
Detail
798000002
Súkromná základná škola Michalovce, Vajanského 5 
 
Detail
035545577
Základná škola Blatné Remety, Blatné Remety 98 
056/6597206 
Detail
03552224
Základná škola Budkovce, Budkovce 355 
0910/953876 
Detail
710063903
Základná škola Drahňov, Hlavná 1 
0902913942 
Detail
035545771
Základná škola I. Dobóa s VJM Veľké Slemence, Veľké Slemence 18 
056 / 6282936 
Detail
035543787
Základná škola Jovsa, Jovsa 242 
056 / 6983280, 0917492964 
Detail
042250609
Základná škola Malčice, Hlavná 175 
056/6496201 
Detail
017080738
Základná škola Michalovce, Jána A. Komenského 1 
056 / 6422218 
Detail
017080711
Základná škola Michalovce, Jána Švermu 6 
056 / 6441640, 0903631779 
Detail
017080771
Základná škola Michalovce, Kpt. Nálepku 16 
056/6422838 
Detail
017080762
Základná škola Michalovce, Krymská 5 
056/6435 879 
Detail
017080720
Základná škola Michalovce, Moskovská 1 
056/6435573 
Detail
017080754
Základná škola Michalovce, Okružná 17 
056/64 258 38 
Detail
017080746
Základná škola Michalovce, Školská 2 
056/64 248 38 
Detail
017080703
Základná škola Michalovce, T. J. Moussona 4 
056/6441347 
Detail
035542233
Základná škola Nacina Ves, Nacina Ves 63 
056/6498216 
Detail
035542284
Základná škola P. O. Hviezdoslava Veľké Kapušany, Síd. P.O. Hviezdoslava 43 
056 / 6382414, 0915966561 
Detail
035545593
Základná škola Podhoroď, Podhoroď 17 
056/6584075 
Detail
fotka
Mgr. Juliana Berová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Michalovce
fotka
Mgr. Gabriela Čonková
Psychológ
CPPPaP Michalovce
fotka
Mgr. Ján Majher
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Michalovce
fotka
PaedDr. Gabriela Pasteľáková
Riaditeľ
CPPPaP Michalovce
fotka
Mgr. Dagmar Bruňová
Psychológ
CPPPaP Michalovce
fotka
Mgr. Gabriela Fedorišinová
Psychológ
CPPPaP Michalovce
fotka
PaedDr. Mária Macenková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Michalovce
fotka
Mgr. Eva Štefanová
Psychológ
CPPPaP Michalovce
fotka
PhDr. Monika Havránková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Michalovce
fotka
PhDr. Angela Čörgöová
Psychológ
CPPPaP Michalovce