CZŠ sv. Michala Kendice, Kendice 424

Typ: Základná škola
Adresa: Kendice 424, 08201 Kendice
WWW:
E-Mail: czskendice@czskendice.edu.sk
Telefón: 051/7797126
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Prešov
IČO: 017151503
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Zuzana Fremalová
Výchovný poradca
CZŠ sv. Michala Kendice, Kendice 424
fotka
Mgr. Igor Hodžia
Riaditeľ
CZŠ sv. Michala Kendice, Kendice 424