Projektové centrum Trenčín

Typ: Projektové centrum
Adresa: Kukučínova 473, 911 01 Trenčín
E-Mail: ppp_tn@stonline.sk
Telefón: 032/ 7436 152
Nadriadená organizácia
Projektová centrála
IČO: 42277442
42273404
CPPPaP Bánovce nad Bebravou 
038/ 760 20 97 
Detail
42273471
CPPPaP Dubnica nad Váhom 
042/ 444 21 40 
Detail
42150302
CPPPaP Myjava 
 
Detail
42150337
CPPPaP Nové Mesto nad Váhom 
 
Detail
42150311
CPPPaP Partizánske 
038/7491922 
Detail
42150329
CPPPaP Považská Bystrica 
042/4323748 
Detail
42150299
CPPPaP Prievidza 
046/5199512 
Detail
42150281
CPPPaP Púchov 
042/4632849 
Detail
42277442
CPPPaP Trenčín 
032/7436152 
Detail
fotka
Lucia Čopíková
Zástupca manažéra
Projektové centrum Trenčín
fotka
Darina Turiaková
Manažér
Projektové centrum Trenčín