CPPPaP Námestovo

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Nám. A. Bernoláka 378/7, 02901 Námestovo
E-Mail: zuzana.sarekova@cpppapno.sk
Telefón: 043/5581066
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Žilina
IČO: 37976699
037813421
Cirkevná ZŠ sv. apoštola Pavla Sihelné, Sihelné 214 
043 / 5524200 
Detail
036147150
Cirkevná ZŠ sv. Gorazda Námestovo, Komenského 495/31 
043 / 5520260, 5581808 
Detail
037813081
Základná škola Hruštín, Hruštín 55 
043 / 5524542 
Detail
037810294
Základná škola Námestovo, Komenského 495/33 
043 / 5522209 
Detail
037810286
Základná škola Námestovo, Slnečná 168/28 
043/ 5581 241 
Detail
037982702
Spojená škola internátna Námestovo, Mila Urbana 160/45 
043 / 5522971 
Detail
037810278
Základná škola s MŠ Babín, Babín 37 
043/ 5577 285, 043/ 5577 210  
Detail
042055318
Základná škola s MŠ Beňadovo, Beňadovo 68 
043 / 5598126 
Detail
037810324
Základná škola s MŠ Bobrov, Nová cesta 361 
043/ 5587 126 
Detail
037812947
Základná škola s MŠ Breza, Breza 314 
043 / 5576221 
Detail
036140783
Základná škola s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné, Zákamenné 967 
043 / 5592320 
Detail
037813111
Základná škola s MŠ Klin, Klin 122 
043/ 5584 327  
Detail
037812955
Základná škola s MŠ Krušetnica, Krušetnica 83 
043/5572225  
Detail
037813099
Základná škola s MŠ Lokca, Lokca 71 
043/ 5524 510, 901 725 223 
Detail
037910159
Základná škola s MŠ Lomná, Lomná 36 
043 / 5572243 
Detail
037810308
Základná škola s MŠ Martina Hamuljaka Oravská Jasenica, Oravská Jasenica 141 
043 / 5525115, 0905687031 
Detail
037810359
Základná škola s MŠ Mútne, Mútne 224 
043/5597258 
Detail
037813129
Základná škola s MŠ Novoť, Novoť 315 
043/ 5524 883  
Detail
031902952
Základná škola s MŠ Oravská Lesná, Oravská Lesná 299 
043/ 5524 635 
Detail
037810332
Základná škola s MŠ Oravská Polhora, Oravská Polhora 130 
043 / 5595129 
Detail
fotka
Mgr. Denisa Baková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Námestovo
fotka
Mgr. Zuzana Matejčíková Šareková
Riaditeľ
CPPPaP Námestovo
fotka
Mgr. Anna Morawová
Psychológ
CPPPaP Námestovo
fotka
Mgr. Silvia Straková
Psychológ
CPPPaP Námestovo
fotka
Mgr. Ema Václavíková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Námestovo
fotka
Mgr. Martina Žilincová
Psychológ
CPPPaP Námestovo
fotka
Mgr. Helena Klimčíková
Výchovný poradca, Špeciálny pedagóg
Základná škola s MŠ Oravská Lesná, Oravská Lesná 299, CPPPaP Námestovo
fotka
Mgr. Andrea Zbojová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Námestovo, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Lucia Buckulčíková
Psychológ
CPPPaP Námestovo
fotka
Mgr. Lenka Holubová
Psychológ
CPPPaP Námestovo